България

Песнопойка – Песни от Сапарева баня

Песнопойката е част от проекта “Фолклор и туризъм за района на Сапарева баня”, осъществен от читалище “Просветен лъч” с група младежи от Сапарева баня и Кралство Холандия. Тя отразява схващаното ни, че присъствието на фолклора е ненатрапчиво, но силно в живота ни. Той е ценност и отличителна черта за нас.

Чрез събраните песни се опитваме да изведем връзката ни с традицията и приемствеността между поколенията. Тези песни са знакът за нашето отличие от останалия свят. Отличието е това, което ни сближава и ни подтиква едни към други, за да се опознаваме и усъвършенстваме. С особеностите си сме ценни за другите като нов поглед към света и като участници в хармонизирането му.

Песни: 

Слънчице, мило мамино

Слънчице, мило мамино,
нали ти мама заръчах,
нали ти мама заръчах,
сутрин рано да изгряваш.

Стуял съм,мале,гледал съм,
двама се братя делили,
двама се братя делили,
стара ги майка разделя.

На Стоян кола железна,
на Боян кола дървена.
На Стоян шиник жълтици,
на Боян шиник грошове.

Яна турчин любила

Яна турчин любила,
любила го, мамила.
Турчин Яна говори:
“Немой, Яно, не лажи!

Много си, Яно, убава,
ала си, Яно, глупава.”
“Не съм си, аго, глупава,
най съм си, аго, българка.”

Слънце зайде зад гора зелена

Слънце зайде зад гора зелена,
темно стана у поле широко.
Етърви се на дворо собрали.
Ред се редат за вода да идат.
Една рече-я снощи донесох,
втора рече на пладне донесох.
Ред се пада на Румяна девойка.
Тя отиде за вода студена.

E-Бюлетин

Име:
Email: