България

Предание за кръста в местността „Манастиро"

На около петстотин метра южно от село Таваличево, в местността „Манастиро”, под вековен дъб има побит кръст. На това място имало манастир на име „Света Богородица” и там се правели общински служби. С опожаряването на манастира от турците страхът прогонил хората от святото място и службите секнали.

Възрастен човек разказва, че неговият прадядо, който живеел със стадото си в местността „Змейов дол”, сънувал, че трябва да отиде в село Долна Козница, където имало майстор на кръстове, да поръча каменен кръст и да го постави на мястото, където се извършвали службите. Отишъл той, помолил го и майсторът направил кръста без пари, за да се пази българската вяра в селото. После го закарали и поставили на място. Хората от селото ревностно пазели кръста и молели Божията майка да закриля българския род.

E-Бюлетин

Име:
Email: