Балкански фестивал за Дигитална Култура и Уметност во Ќустендил | 12.04.2014

Видео | 11.04.2014

Извор: Cable Sat West

Cable Sat West

Филмски фестивал во Струмица | 28.03.2014

Извор: Интел Телевизија

Видео | 22.01.2014

Извор: Интел Телевизија

 

Видео | 24.10.2013

Извор: Интел Телевизија


Видео | 24.07.2013

Извор: BNT2

Извор: Cable Sat West