Е-Учење

Електронската алатка обезбедува информации за културата во Европската Унија и нејзиното културно наследство. Го пренесува знаењето за дигитализацијата на културните наследства и нивните придобивки од овој метод на прекуграничниот регион помеѓѕ Македонија и Бугарија.