Целеви групи

  Младежи на възраст между 15 и 35 години от Кюстендилска и
     Благоевградска област в България и Североизточен, Източен и
     Югоизточен регион в БЮР Македония, включително от ромското
     малцинство 

  Представители на местните органи на властта (общински, областни,
     регионални)

  Представители на местни културни институции (музеи, театри,
     културни центрове в целевия регион)

  Представители на местните творчески среди

  Представители на стопански организации (хотели, ресторанти,
     туристически агенции, електронни медии и др.)

E-Бюлетин

Име:
Email: