Цели на проекта

Обща цел на проекта:

Засилване на социалното сближаване и на привлекателността на трансграничния регион чрез културен обмен и дигитална промоция на културните му ресурси.

Конкретни цели на проекта:

  Създаване на модел за дигитализация на културно съдържание и
     за нейното използване за реклама на културните ресурси в
     българо-македонския трансграничен регион. 

  Повишаване на осведомеността на населението в трансграничната
     област и по-специално на младите хора за регионалните и
     европейските аспекти на културата.

E-Бюлетин

Име:
Email: