Дейности по проекта

Основни дейности:

  Събиране на информация за културните ресурси, които ще
     бъдат дигитализирани

  Създаване на съвместен уебсайт на 3 езика с помагало за електронно
     обучение и интерактивни карти

  Обучение на застъпници на дигиталната култура

  Създаване и разпространение на промоционални материали

  Промоционален каталог "Дигитална красота" с дигитализирани
     културни ресурси

  Промоционални и информационни демонстрации с практически
     обучения по използването на дигиталния инструментариум

  Обиколки по културни маршрути, включващи дигитализирани културни
     обекти

  Кръгла маса "Дигитална култура за регионално сближаване"

  Филмов фестивал в Струмица

  Балкански фестивал на дигиталната култура и сценичните изкуства
     в Кюстендил

E-Бюлетин

Име:
Email: