Документално видео ръководство за създаване на филми

Документалното видео ръководство за създаване на филми предоставя знания за основни техники за създаване на любителски филми като заснемане и монтаж.