Част 2 Европейско измерение на културата

Курс 2.3 Виртуални музеи в Европа

Виртуалните са онези музеи, които съществуват само онлайн (в интернет). Известни са още като онлайн музеи, електронни музеи, хипермузеи, дигитални музеи, кибермузеи или уеб музеи. Виртуалните музеи могат да се използват от традиционните музейни институции, за да представят колекциите си в глобалната компютърна мрежа или чрез мобилни устойства. Възможно е също така те да съдържат дигитално съдържание, създадено в цифров формат като Net art, Virtual Reality и Digital art.

 

Съвременните виртуални музеи използват 360-градусови панорами и виртуални разходки, както и триизмерни (3D) изображения, видеоклипове и документални филми. Потребителите могат да приближават образа на дадена творба, за да разгледат изображението по-подробно. Те могат да получат научна информация или да се запознаят с контекста на дадена творба, за да я разберат по-добре. Някои от музеите позволяват на потребителите да създават персонализирани виртуални изложби, които могат да споделят с други хора чрез социалните медии и системите за онлайн комуникация. Редица електронни музеи разработват интерактивни игри, викторини и състезания, както и насоки за родители и учители относно използването на онлайн ресурсите на музеите и  галериите за образователни цели.

 

Виртуалните музеи правят изкуството по-достъпно. Сега „фотьойлните туристи” могат да разгледат някои от най-добрите изложби от света без да стават от мястото си, избягвайки ограниченията, свързани с време, с финансови средства или с физически затруднения. Преподавателите и учениците могат да осъществят виртуални екскурзии без обичайните разходи и да разговарят дистанционно с експерти от даден музей или от други институции. Освен това, изследванията показват, че хората са по-склонни да посетят даден музей след като са го разгледали виртуално.

 

Следователно, виртуалните музеи спомагат за увеличаване на удоволствието от изкуството и за демократизацията на знанията като цяло.

 

Ето някои примери за европейски онлайн музеи: Museum With No Frontiers; F-museum с адрес http://www.europeanvirtualmuseum.net, Web Museum, Paris; Collection online - British Museum; UK's Culture24; Deutsche Digitale Bibliothek с адрес https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/news/2012-11-28-004.

Проект № 2007CB16IPO007-2011-2-06 Дигитална култура за регионално сближаване
Този проект се съфинансира от ЕС чрез Програма за ТГС по ИПП № 2007CB16IPO007